Sản phẩm

  • Giá trượt: Là phụ kiện của đường ống áp lực, giúp đường ống trượt theo phương nằm ngang và phương thẳng đứng dưới tác dụng của áp suất bên trong hoặc nhiệt độ.
  • Đoạn ống thẳng: Phụ kiện ống giúp dẫn chất lỏng chảy theo hướng đã định trong đường ống
  • T: Phụ kiện ống nối tuyến ống chính và tuyến ống nhánh trong đường ống chôn ngầm.
  • Bộ bù: Phụ kiện ống loại bỏ theo từng đoạn sự dịch chuyển vị trí theo hướng trục ống lõi gây ra do lực hướng trục tạo nên bởi áp suất bên trong và nhiệt độ
  • Mố cố định: Phụ kiện ống ngăn ống lõi và ống bọc đường ống chôn ngầm bị di chuyển theo phương nằm ngang và phương thẳng đứng
  • Bộ thông nước: phụ kiện ống loại bỏ hiện tượng tích nước do thi công hoặc hóa lỏng trong đường ống chôn ngầm.
  • Cút: Phụ kiện ống dẫn chất lỏng thay đổi hướng chảy đã định sẵn trong ống lõi.
  • Cút gồm bộ thông nước: Phụ kiện ống dẫn chất lỏng thay đổi hướng chảy ban đầu trong ống lõi đồng thời  loại bỏ hiện tượng tích nước trong ống chôn ngầm do thi công hoặc hiện tượng hóa lỏng gây nên.
  • Chụp chống mưa loại tiết kiệm năng lượng: Phụ kiện ống để ngăn ngừa bị ngấm nước giữa ống lõi và ống bọc của ống chôn ngầm, đồng thời ngăn cách sự truyền nhiệt giữa các ống lõi

Chi tiết

Ống bảo ôn hơi chôn trực tiếp chế tạo sẵn dòng WBD

Ống và phụ kiện chủ yếu được sử dụng để cung cấp hơi nước nóng, chôn cất ngầm, nó sẽ không ảnh hưởng đến xe, hành khách, và các nhà máy xung quanh, tốt nhất cung cấp nhiệt. Sản phẩm này sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp, chẳng hạn như: cung cấp municipal nhiệt, công nghiệp Tiện nghi, làm giấy, dệt may, hóa chất & xăng vv.

 

Tiêu chuẩn thực hiện sản phẩm

Môi chất vận chuyển: Cấp nước ấm, nóng, nước làm mát, nước cấp, hồi của điều hòa.

Nhiệt độ thiết kế: ≤350℃

Áp suất thiết kế :≤4.0MPa

Tuổi thọ sử dụng: 30 năm


Thành phần sản phẩm

01Giá trượt: Là phụ kiện của đường ống áp lực, giúp đường ống trượt theo phương nằm ngang và phương thẳng đứng dưới tác dụng của á     p suất bên trong hoặc nhiệt độ. 

02 Đoạn ống thẳng: Phụ kiện ống giúp dẫn chất lỏng chảy theo hướng đã định trong đường ống

03 T: Phụ kiện ống nối tuyến ống chính và tuyến ống nhánh trong đường ống chôn ngầm. 

04 Bộ bù: Phụ kiện ống loại bỏ theo từng đoạn sự dịch chuyển vị trí theo hướng trục ống lõi gây ra do lực hướng trục tạo nên bởi áp suất      bên trong và nhiệt độ 

05 Mố cố định: Phụ kiện ống ngăn ống lõi và ống bọc đường ống chôn ngầm bị di chuyển theo phương nằm ngang và phương thẳng đứng

06 Bộ thông nước: phụ kiện ống loại bỏ hiện tượng tích nước do thi công hoặc hóa lỏng trong đường ống chôn ngầm.

07 Cút: Phụ kiện ống dẫn chất lỏng thay đổi hướng chảy đã định sẵn trong ống lõi.

08 Cút gồm bộ thông nước: Phụ kiện ống dẫn chất lỏng thay đổi hướng chảy ban đầu trong ống lõi đồng thời  loại bỏ hiện tượng tích nước      trong ống chôn ngầm do thi công hoặc hiện tượng hóa lỏng gây nên.

09 Chụp chống mưa loại tiết kiệm năng lượng: Phụ kiện ống để ngăn ngừa bị ngấm nước giữa ống lõi và ống bọc của ống chôn ngầm,      đồng thời ngăn cách sự truyền nhiệt giữa các ống lõi