Sản phẩm

 • Kế hoạch sắp xếp của WBK loạt nhà tiền chế hệ thống đường ống hơi kiểu trên không cách điện
 • Thẳng ống: dẫn theo hướng dòng chảy của chất lỏng trong các phụ kiện đường ống, được thành lập.
 • Ba đường ống: đường ống vào các dòng chính và chi nhánh đường kết nối phụ kiện.
 • Cố định Pier: ngăn chặn đường ống áp lực bởi áp lực hoặc nhiệt độ hiệu quả của các lực lượng trục do ống trong ngang và dọc các phong trào của phụ kiện đường ống.
 • Hơi bẫy: loại trừ căng thẳng do hóa lỏng nước tích lũy trong các phụ kiện đường ống.
 • Khuỷu tay ống: chỉ đạo chất lỏng chảy hướng thay đổi trong các phụ kiện ống lõi.
 • Khuỷu tay ống: chỉ đạo chất lỏng chảy hướng thay đổi trong các phụ kiện ống lõi.
 • Trượt kiểu khung: để phù hợp với đường ống áp lực từ nội bộ áp lực hoặc nhiệt độ có hiệu lực của các lực lượng trục do ống trong phong trào ngang và dọc các phụ kiện.

Chi tiết

ống bảo ôn hơi nước treo trên không chế tạo sẵn dòng WBK

Đường ống và phụ kiện ống này chủ yếu dùng trong vận chuyển hơi nước cấp nhiệt, là một loại đường ống thành phẩm chế tạo sẵn chế tạo sẵn kiểu mới. Đường ống được đặt trong bất cứ khu vực nào có thể treo trên không ở trên mặt đất, đặc biệt là dùng cho mạng lưới truyền nhiệt với khoảng cách lớn. Sản phẩm sử dụng kết cấu bảo ôn phức hợp loại chế tạo sẵn, đột phá giới hạn kỹ thuật của đường ống hơi treo trên không truyền thống mười mấy năm qua, giúp cho tuyến ống của mạng lưới nhiệt đạt hiệu quả cao hơn, khoảng cách dài hơn,  độ phân bố rộng hơn.

 

Tiêu chuẩn thực hiện sản phẩm

Môi chất vận chuyển: Cấp nước ấm, nóng, nước làm mát, nước cấp, hồi của điều hòa

Nhiệt độ thiết kế: ≤350℃

Thiết kế áp lực: ≤4.0MPa

Tuổi thọ sử dụng: 30 năm

 

Thành phần sản phẩm

01 thẳng ống: dẫn theo hướng dòng chảy của chất lỏng trong các phụ kiện đường ống, được thành lập.

02 ba đường ống: đường ống vào các dòng chính và chi nhánh đường kết nối phụ kiện.

03 Pier cố định: ngăn chặn đường ống áp lực bởi áp lực hoặc nhiệt độ hiệu quả của các lực lượng trục do ống trong ngang và dọc các      phong trào của phụ kiện đường ống.

04 hơi kiểu bẫy: loại trừ căng thẳng do hóa lỏng nước tích lũy trong các phụ kiện đường ống.

05 khuỷu tay ống: chỉ đạo chất lỏng chảy hướng thay đổi trong các phụ kiện ống lõi.

06 slide loại khung: để phù hợp với đường ống áp lực từ nội bộ áp lực hoặc nhiệt độ có hiệu lực của các lực lượng trục do ống trong      phong trào ngang và dọc các phụ kiện.