Trang chủ

Xem thêm infos

Dịch vụ tích hợp giải pháp
Đường ống dẫn thiết kế & sản xuất kinh doanh

Wanli, có một chỗ đứng vững chắc trong lĩnh vực áp lực đường ống. Nó là một doanh nghiệp dịch vụ toàn diện của đường ống áp lực tích hợp đường ống tư vấn, thiết kế, sản xuất, xây dựng, hoạt động, sửa chữa và bảo dưỡng thành một. Hiện nay, công ty kinh doanh bao gồm nhiều phân ngành lĩnh vực chẳng hạn như đường ống dẫn nhiệt thiết kế, sản xuất, cài đặt, cài đặt hóa dầu đường ống, áp lực container cài đặt vv.


Giải pháp

Xem thêm giải pháp

Projects

Xem thêm các dự án
SK hóa chất (Ningbo) Ethylene & Propane đường ống dẫn kỹ thuật
Linde công nghiệp khí nitơ & oxy đường ống kỹ thuật trong Beilun
Dự án đường ống cấp Zhong nhiệt
Dự án đường ống cấp nhiệt Fuchun River Road